Cwrs haf yn agor y drws i lwyddiant

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Roedd hi, wrth gwrs, yn tywallt y glaw ar gyfer uchafbwynt cwrs haf 12 wythnos Tir Coed, ond ni wnaeth hynny ein rhwystro rhag cael barbeciw hyfryd a chyflwyniad tystysgrifau i gydnabod gwaith caled pawb.


Roedd ein hyfforddeion wirioneddol wrth eu bodd gyda'r cwrs, gan ddysgu technegau crefftau traddodiadol er mwyn creu ein giât newydd wych yn ogystal ag ennill llwyth o sgiliau awyr agored ymarferol fel cynnau tân, clymau a rhywfaint o ecoleg coetir.

Bydd yr hyfforddeion yn gadael gyda chymhwyster L2, llawer o sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol, a gyda lwc, ffrindiau newydd.

Rydyn ni mor falch o ba mor galed mae pawb wedi gweithio, ac - fel mae'r giât hardd hon yn ei dangos - maent yn sicr wedi datblygu sgiliau crefft gwych.

Agorwyd y giât newydd yn swyddogol gan berchnogion y coetir, a, drwy garedigrwydd, adawodd inni ddefnyddio'r goedwig ar gyfer ein cyrsiau.

Byddwn yn cynnal cwrs gaeaf ar gyfer y rhai ohonoch sy'n ddigon dewr i weithio yn y coed trwy'r misoedd oerach ac rydym eisoes yn derbyn ceisiadau. Cysylltwch â ni ar y manylion isod.

Wrth siarad yn y seremoni gyflwyno, roedd un o’n hyfforddeion mor hapus gyda’r amser a dreuliodd yn y coed, dywedodd: ‘Roeddwn yn ddigon ffodus yn ddiweddar i fynychu’r cwrs gwaith coed coetir gyda Tir Coed yng Nghoed Scolton, Sir Benfro.

“Roeddwn i eisiau rhannu gyda chi faint wnes i fwynhau’r cwrs a dweud ei fod wedi cael effaith gadarnhaol enfawr ar fy mywyd.

“Roedd hi wir yn fraint treulio amser yn y coetir ac mae staff Tir Coed wedi gwneud gwaith anhygoel wrth greu amgylchedd diogel a chefnogol yn enwedig yn yr amseroedd rhyfedd yn dod o’r cyfnod clo.”