Blogiau

Final Competition of the Year

Tir Coed | 02/10/2019

Mae'n amser am ein cystadleuaeth ffotograffau olaf y flwyddyn, mae gwobr y mis hwn yn diolch i Rachel's Organic! Y thema olaf yw "Lliwiau'r Hydref" a dyma sut y gallech chi ennill y wobr anhygoel...

Read more

Gorfoledd Hyfforddai’r Goedwigaeth Gymdeithasol

Tir Coed | 01/10/2019

5 diwrnod o ddysgu dwys ac ysbrydoledig. Arweiniwyd cwrs dilyniant Coedwigaeth Gymdeithasol Ceredigion gan y tiwtoriaid hynod brofiadol Cath Rigler a Lymarie Rodrigues o lonyddwch Coed Tyllwyd yn Llanfarian.

Read more

Hwyl yng Ngwyl Pobl Ifanc

Tir Coed | 01/10/2019

Cynhaliodd RAY Ceredigion eu Gŵyl Pobl Ifanc flynyddol yn Aberaeron yn ystod mis Awst. Mynychodd Tir Coed y digwyddiad gan gynnal gweithgareddau crefft blasu ar gyfer pobl ifanc gydag Anna Thomas ac Aled Prichard, y tiwtoriaid, yn arddangos ac yn arwain y gweithgareddau.

Read more

Beth dych chi'n hoffi am weithio gyda Tir Coed? (2)

Tir Coed | 06/09/2019

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ofyn i aelodau o staff, beth oedden nhw'n hoffi am weithio i Tir Coed. Dewisodd Adam, Cydlynydd Sir Benfro, taw'r ffordd orau oedd i ysgrifennu'r hyn oedd yn deimlo. Darllewnch ei eiriau pwerus drwy glicio 'Darllen mwy'.

Read more

Beth 'dych chi'n hoffi am weithio gyda Tir Coed?

Tir Coed | 06/09/2019

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ofyn i aelodau o staff, beth oedden nhw'n hoffi am weithio i Tir Coed. Penderfynnodd rhai taw'r ffordd gorau i ddangos hyn oedd drwy fideo. Cliciwch drwyddo i weld y tim yn cael bach o hwyl. 

Read more

Summer Newsletter 2019

Tir Coed | 05/09/2019

The latest newsletter is now available! Read through for updates and exciting news.

Read more

Cylchlythyr yr Haf 2019

Tir Coed | 05/09/2019

Mae'r Cylchlythyr diweddaraf yma'n awr! Darllenwch ymlaen am ddiweddariadau ar y prosiectau a newyddion cyffroes.

Read more

Cystadleuaeth llun mis Medi!

Tir Coed | 02/09/2019

Rydych chi yn cael y siawns i ennill 5 band i Ŵyl Cerddoriaeth Byw Aberystwyth: VOL 1: Mellt & Pubs & Roc a Rôl ar Hydref 12fed, 2019.

Defnyddiwch y #TirCoedCalendar a tagwich ni yn eich lluniau orau o'ch coetir lleol. Fydd y llun sy'n ennill hefyd yn mynd ar ein calendr 2020!

Read more

Yn dod i goetir ar bwys chi (os ydych yn byw yn Sir Caerfyrddin)!

Tir Coed | 30/08/2019

Dros y flwyddyn diwethaf mae Nancy, Swyddog Datblygiad Sir Gaerfyrddin, wedi bod yn cynnal ymgynghoriad â pherchnogion tir, tiwtoriaid, asiantaethau atgyfeirio, sefydliadau partneriaeth a hyfforddeion posib i baratoi ar gyfer peilot o'r prosiect LEAF yn y sir.

Read more

Dathliadau yn Ceredigion!

Tir Coed | 14/08/2019

Mae'r cwrs Coedwigaeth yn dathlu eu cyflawniadau ar ôl i 11 o hyfforddai gwblhau 1,245 o oriau yn y coetir! Cyflwynodd y prif diwtor Jamie Miller dystysgrifau a llongyfarchodd yr hyfforddeion am yr ymrwymiad a'r gwaith caled y maent wedi'i arddangos wrth gwblhau'r ychwanegiadau newydd i Coed Tyllwyd, ein safle coetir yn Llanfarian.

Read more