Blogiau

Cyfarfod canol ffordd gyda'r Royal Forestry Society

Tir Coed | 09/07/2018

Wrth i brosiect Dysgu am Goed dynnu at derfyn y flwyddyn academaidd gyntaf, aeth uwch staff Tir Coed a Swyddog Datblygu Dysgu am Goed i gwrdd i gwrdd ag aelodau o’r Royal Forestry Society, y Rheolwr Datblygu a Chydlynydd Prosiect Teaching Trees yn Leominster.

Read more

Diwrnod allan i Erddi Botaneg Cymru

Tir Coed | 09/07/2018

Fel rhan o'i sywdd fel Cynorthwyydd Achredu, mae Linda wedi bod yn mynychu cyrsiau hyfforddi gyda Agored Cymru i ddysgu mwy am y prosesau ases. Yma, mae Linda'n amlinellu ei thaith i Erddi Botaneg Cymru.

Read more

Gwirfoddoli yng Nghoed Tyllwyd

Tir Coed | 06/07/2018

Mae grwp o wirfoddolwyr yn cyfarfod yng Nghoed Tywllwyd yn wythnosol o wneud gwaith yn y coetir ac i sicrhau bod y coetir yn ddiogel i'w ddefnyddio a'i fwynhau gan y cyhoedd.

Read more

Ben Lake yn ymweld â gweithgareddau Tir Coed ym mhrosiect Elan Links

Tir Coed | 27/06/2018

Daeth Ben Lake, AS Ceredigion i ymweld â Chwm Elan i ddysgu mwy am brosiect Elan Links:Pobl Natur a Dwr. Fe welodd y gwaith y mae Tir Coed yn ei wneud ar hyn o bryd yn yr ardal fel rhan o'r prosiect hefyd.  

Read more

Croeso i'r Goedwig Ceredigion

Tir Coed | 21/06/2018

Croeso i'r Goedwig, cwrs blasu pum diwrnod ar gyfer bobl ifanc i'w cyflwno i'r sector goedwigaeth a'r sector goetir. 

Read more

Fforwm Sgiliau Coedwigaeth

Tir Coed | 07/06/2018

Mae Angie'n teithio i Firmingham yn aml i'r Fforwm Sgiliau Coedwigaeth. Mae'r fforwm yn gyfle gwych i gwrdd a sefydliadau tebyg ar draws y DU. 

Read more

Diwrnod Gwirfoddoli yng Nghoed Ty Llwyd

Tir Coed | 07/06/2018

Ers diwedd y cwrs hyfforddi yng Ngoed Tyllwyd mae grwp o unigolion brwdfrydig wedi bod yn cwrdd yn y goedwig i wneud gwiath yno.

Read more

Dathlu Gwirfoddolwyr!

Tir Coed | 07/06/2018

Ar ddydd Mercher y 6ed o Fehefin, aeth Teresa, Steve a Lowri i Drefach Felindre i'r Amgueddfa Wlan Cenedlaethol ar gyfer y digwyddiad Cyfarfod Cymunedol i ddathlu gwirfoddolwyr a'r gwaith gwych maent yn eu gwneud.

Read more

Llwyddiant Ariannol Tir Coed

Tir Coed | 07/06/2018

Mae Tir Coed yn falch o gyhoeddi llwyddiant y cais am gyllid diweddaraf fydd yn sicrhau 5 mlynedd o brosiect LEAF ar draws 3 sir a pheilot mewn 1 sir arall.

Read more

Time to Shine: Cynhadledd Adolygu Rank

Tir Coed | 07/06/2018

Fel rhan o'i interniaeth Time to Shine, mae Kevin yn mynychu nifer o gynhadleddau. Ar gyfer y Gynhadledd Adolygu fe deithiodd Kevin i Windermere ar ddechrau mis Mehefin. 

Read more