Dathliad diwedd cwrs Ceredigion!

Written by Tir Coed / Dydd Llun 29 Ebrill 2019

O dan arweiniad Rob Smith a Polly Williams o Goed Tyllwyd, Llanfarian. Cyflwynwyd saith tystysgrif i saith hyfforddai am gyflawni 2 uned mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy. 

Roedd y grŵp wedi bod yn canolbwyntio ar glirio llwybrau echdynnu, gan deneuo coed a chreu cynefinoedd pentyrrau gyda brêc ar lan serth ym mhen deheuol y coed. Yn ogystal, wrth i'r tymor cwympo coed yn dod i ben, symudodd ffocws y cwrs ymlaen i ddefnyddio coed gwyrdd i eitemau crefft a chreu gosodiadau yn y coed er budd y cyhoedd. Fe wnaethant osod grisiau mewn rhan serth o'r goedwig a chreodd unigolion garthion hardd 4 coes a throi eitemau anhygoel o goed gwyrdd.

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.