Dathliad diwedd cwrs Ceredigion!

Written by Tir Coed / Dydd Llun 29 Ebrill 2019

O dan arweiniad Rob Smith a Polly Williams o Goed Tyllwyd, Llanfarian. Cyflwynwyd saith tystysgrif i saith hyfforddai am gyflawni 2 uned mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy. 

Roedd y grŵp wedi bod yn canolbwyntio ar glirio llwybrau echdynnu, gan deneuo coed a chreu cynefinoedd pentyrrau gyda brêc ar lan serth ym mhen deheuol y coed. Yn ogystal, wrth i'r tymor cwympo coed yn dod i ben, symudodd ffocws y cwrs ymlaen i ddefnyddio coed gwyrdd i eitemau crefft a chreu gosodiadau yn y coed er budd y cyhoedd. Fe wnaethant osod grisiau mewn rhan serth o'r goedwig a chreodd unigolion garthion hardd 4 coes a throi eitemau anhygoel o goed gwyrdd.