Blogiau

Adeiladu Ty Crwn yn Sir Benfro

Tir Coed | 27/02/2018

Mae cwrs hyfforddi LEAF Sir Benfro ar y drydedd wythnos. Mae'r sail yn cael ei osod a'r cyfranogwyr yn gweithio'n galed er y tywydd anffafriol.

Read more

Rheoli Coetir yn Gynaliadwy - Cwm Elan

Tir Coed | 27/02/2018

Mae cwrs hyfforddi cyntaf Cwm Elan wedi cychwyn. Mae grwp amrywiol ar y cwrs wedi dod o ardaloedd ar draws Powys ac y maent yn gweithio'n galed yng nghoed Penbont sy'n edrych allan dros Argae Penygarreg.

Read more

Plannu coed yn Sir Benfro

Tir Coed | 15/02/2018

Yn Sir Benfro, mae Tir Coed wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â chontractwyr coedwigaeth lleol i blannu coedwig brodorol 1.8 acer. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth.

Read more

Rheoli Coetir yn Gynaliadwy yng Ngoed Tyllwyd

Tir Coed | 15/02/2018

Mae cwrs hyfforddi 12 wythnos Rheoli Coetir yn Gynaliadwy yng Ngheredigion ar y 3ydd wythnos. Cymerwch olwg i weld eu cynydd hyd yn hyn.

Read more

Time to Shine - Cynhadledd Lansio

Tir Coed | 14/02/2018

Ar y 16eg a'r 17eg o Ionawr 2018, aeth y cyfarwyddwr, Leila Sharland a'r Intern AnTir, Kevin McMulkin i Morecambe ar gyfer Cynhadledd Lansio Interniaeth 'Time to Shine' gyda'r Rank Foundation. Dyma grynodeb o'r digwyddiad yng ngeiriau Kevin.

Read more

Croeso cynnes i'n Interniaeth AnTir

Tir Coed | 09/02/2018

Mae Kevin yn ymuno a Tir Coed fel Interniaeth AnTir sy'n rhan o'r rhaglen 'Time to Shine' gyda 'r Rank Foundation. Mi fydd Kevin yn ymchwilio i mewn i brosiectau garddwriaeth ac amaethyddiaeth.

Read more

Sustainable Woodland Management - Ceredigion

Tir Coed | 08/02/2018

Cereidigon's 12 week training course in Sustainable Woodland Management began last week at Coed Tyllwyd, Llanfarian. They have already experienced a few different weather conditions.

Read more

Crefftau Traddodiadol - Wythnos Dwys

Tir Coed | 29/01/2018

Cynhaliwyd wythnos dwys cyntaf y prosiect LEAF wythnos diwethaf (22/01/18 - 26/07/18) yng Nghoed Tamsin, Moriah, Ceredigion. 

Read more

Semper Funquet with Tony Wrench

Tir Coed | 16/01/2018

We're very excited that the first course in Pembrokeshire will be led by round house experts, Tony Wrench and Richard Sylvan

Read more

Autumn Newsletter

Tir Coed | 15/12/2017

Please find the latest Tir Coed Newsletter below.  We hope you enjoy reading about the positive activities that have taken place in Autumn 2017.

Read more