Blogiau

Canolfan Ieuenctid Concord yn teithio o Firmingham i Elan

Tir Coed | 17/08/2018

Daeth Canolfan ieuenctid Concord i Gwm Elan am noson o encil yr wythnos hon i fwynhau amryw o weithgareddau. Gwnaed y gweithgareddau hyn y bosib drwy prosiect Partneriaeth Tirwedd  Elan Links: Pobl, Natur a Dwr sydd wedi'i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Read more

Diwrnod gwirfoddoli yng Nghoed Tyllwyd

Tir Coed | 17/08/2018

Wrth i'r Diwrnod Gwirfoddoli Wythnosol agoshau at y saib dros yr haf, mae gwirfoddolwyr yn dal i weithio'n galed i wneud gwelliannau i Goed Tyllwyd. Yma, mae Tim yn cofnodi'r 14eg wythnos.

Read more

Tîm Rheoli yn ymweld â Sir Benfro

Tir Coed | 14/08/2018

Ymunodd Ffion a Teresa â thim Sir Benfro i ymweld ag amryw o safloedd y mae Tir Coed wedi bod yn gweithio ynddynt dros y 18 mis diwethaf.

Read more

Cwnsela ar-lein gan Area 43

Tir Coed | 10/08/2018

Mae Area 43 wedi lansio gwasanaeth gwnsela ar-lein ar draws Ceredigion ar gyfer bobl ifanc yn ardaloedd gwledig y sir. Aeth Cath a Steve, Cydlynydd a Mentor Ceredigion yno i ddarganfod mwy. 

Read more

Diwrnod yn Sioe Frenhinol Cymru

Tir Coed | 31/07/2018

Ymunodd Tir Coed a Llais y Goedwig ar eu stondin yn Sioe Amathyddol Frenhinol Cymru unwaith eto eleni ar gyfer dydd Mawrth Coedwigaeth. Aeth Ffion, Teresa a Lowri i Lanfair ym Muallt i fwynhau diwrnod llawn rhywdweithio. 

Read more

Cwrs Hyfforddi 2 ddiwrnod mewn Sgiliau Adeiladu Sylfaenol

Tir Coed | 30/07/2018

Mae Tir Coed wedi derbyn cyllid gan Construction Youth Trust i gynnal cwrs hyfforddi byr ar gyfer unigolion o amrywiol gefndiroedd. Cynhaliwyd y cwrs ar y 24ain a'r 25ain o Orffennaf. 

Read more

Gweithgaredd Musical Wood gyda Ieuenctid Tysul Youth

Tir Coed | 20/07/2018

Ymunodd Ieuenctid Tysul Youth a Tir Coed ar gyfer gweithgaredd Musical Wood ym Mharc Llandysul.

Read more

Antur Ysgol Cefnllys yng Nghwm Elan

Tir Coed | 20/07/2018

Daeth Ysgol Cefnllys i Elan am ddiwrnod o antur goedwig. Gwnaed y sesiwn gweithgaredd hwn yn bosib drwy brosiect Elan Links sy'n Partneriaeth Tirwedd Cronfa Treftadaeth y Loteri. 

Read more

Gwirfoddoli yng Ngoed Tyllwyd

Tir Coed | 13/07/2018

Mae Tim, sydd wedi ymuno gyda Tir Coed ar leoliad gyda Shaw Trust wedi bod yn ymuno gyda'r diwrnod gwirfoddoli ar ddydd Llun ac wedi bod yn ysgrifennu am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd.

Read more

Croeso i'r Goedwig, Sir Benfro

Tir Coed | 12/07/2018

Mae Sir Benfro wedi cwblhau eu cwrs croeso 5 diwrnod yn llwyddiannus oedd wedi'i aneulu at gyfranogwyr rhwng 16 a 24. Darllenwch y blog i weld be wnaethant yn ystod y 5 diwrnod. 

Read more