Mae'n amser sioe!

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 25 Awst 2021

Roedd Tir Coed yn falch iawn o gael gwahoddiad i osod stondin yn Sioe Sir Benfro eleni, a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf.

Er bod cyfyngiadau COVID wedi arwain at fersiwn tipyn llai o’r digwyddiad blynyddol – sef y sioe amaethyddol tri diwrnod mwyaf yng Nghyrmru yn draddodiadol, rhoddodd y digwyddiad gyfle i ffermwyr a bridwyr da byw ddod at ei gilydd i arddangos eu hanifeiliaid a chwrdd â hen ffrindiau a chydweithwyr.


Roedd trefnwyr y sioe wedi bod yn awyddus i Tir Coed osod stondin yn y Pentref Lles, ac roeddem ni’n fwy na pharod i fanteisio ar y cyfle.

Yn ogystal â hyrwyddo’r cyrsiau a’r gweithgareddau sydd ar gael trwy Tir Coed, cawsom hefyd gyfle i siarad gyda Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Paul Davies, AS Preseli Sir Benfro a Sam Kurtz, AS Gorllewin Sir Gâr a De Sir Benfro ac is-gadeirydd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Benfro i drafod gweithgareddau Tir Coed a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

“Roeddem ni’n falch iawn o gael gwahoddiad i gymryd rhan yn Sioe Sir Benfro,” meddai rheolwr marchnata Tir Coed, Steve Adams.


“Er bod nifer y mynychwyr wedi’i gyfyngu o ganlyniad i gyfyngiadau Covid, roedd hi’n braf cael cyfle i fynd allan unwaith eto a rhannu neges Tir Coed.

“Roedd gan bawb ddiddordeb mawr yn y gwaith y mae Tir Coed yn ei wneud ynghyd â’n prosiectau ar gyfer y dyfodol, yn enwedig ein prosiect AnTir newydd.

“Hoffem ddiolch i drefnwyr y sioe am ein gwahodd i ymuno ac am gydnabod y rôl hanfodol y mae Tir Coed yn ei chwarae wrth gefnogi ein cymunedau gwledig.”