Ben yn cyfnewid cegin ar gyfer coetir

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 26 Hydref 2021

Mae Ben Flynn wedi ymuno â thîm Tir Coed fel ein mentor ym Mhowys.

Dywedwch rywbeth bach am eich hun…

Rwy'n dod o Brighton ac wedi bod yn gogydd ers 30 mlynedd. Rydw i wedi byw yn Swydd Lincoln, Southampton, Swydd Rhydychen a Chymru. Mae gen i ddau o blant, Huey, sy’n 9 oed, a Heidi Lu, sy’n 7. Rydw i wedi byw yn Rhaeadr Gwy ers Gorffennaf 2020 ac wedi symud yma am fywyd lle gallaf fod allan yn yr awyr agored mwy.

Beth yw eich diddordebau?

Rwy’n hoff o gerdded, ffotograffiaeth bywyd gwyllt ac rwyf hefyd yn chwarae pêl-droed.

 Beth sy’n eich cyffroi chi fwyaf am eich rôl newydd?

Yr hyn sy’n fy nghyffroi fwyaf am y rôl newydd yw gweld pobl yn datblygu a helpu iddynt gyflawni’r hyn maen nhw eisiau ei gyflawni.  

Beth yw eich hoff beth am fod allan yn yr awyr agored?

Wrth fod allan yn yr awyr agored rwy’n teimlo’n rhydd ac wedi ymlacio, gyda chysylltiad â natur. Mae yna lawer i’w weld yn yr awyr agored, o weld cip ar fywyd gwyllt i’r lliwiau sy’n newid gyda’r tymhorau.

Beth sy’n eich ysbrydoli chi?

Rwy’n cael fy ysbrydoli gan y byd o’m cwmpas, yn enwedig y ffordd mae natur yn goresgyn y mwyafrif o rwystrau ac yn ffynnu o dan yr amgylchiadau mwyaf eithafol.

Pa un yw eich hoff dymor a pham?

Fy hoff dymor yw’r Hydref yn sicr – lliwiau hudolus, llai o ddail ar y coed i allu gweld yr adar, tywydd mwy ffres ar ôl haf poeth, a chawl cynnes.

Pe baech yn goeden, pa goeden fyddech chi a pham?

Pe bawn yn goeden buaswn yn dderwen, gallwch ddod o hyd iddi ar hyd y wlad, mae’n gyflym i fwrw gwreiddiau ac wedi cynhyrchu dwy fesen fach.

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.