Dathliadau yn Ceredigion!

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 14 Awst 2019

Gyda chymorth y tiwtor Cath Rigler, mae deg o'r hyfforddeion wedi ennill achrediad lefel 2. Maent wedi creu meinciau picnic awyr agored hardd a ffensys post y gall ymwelwyr eu defnyddio a'u mwynhau yn y dyfodol.

Maent wedi gwella mynediad i'r safle trwy ddylunio ac adeiladu bwrdd picnic sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, ffensio'r ardal prosesu coed a gadael y safle'n glir ac yn daclus.

             

Maent i gyd wedi ennill sgiliau defnyddiol wrth ddefnyddio offer a dulliau traddodiadol ac wedi gwneud ffrindiau oes.

Mae'r cwrs hwn wedi fy helpu cymaint, dyma'r peth gorau i mi ei wneud i fy hun mewn blynyddoedd. Rwy'n teimlo bod fy mywyd wedi gwella o ganlyniad.

Cafwyd canlyniadau gwych gyda sawl un o'r hyfforddai wedi ymuno â hyfforddiant neu wirfoddoli pellach.

Mae hi wedi bod yn wych gwylio hyder yr hyfforddeion yn tyfu bob wythnos wrth iddynt gael ymdeimlad o falchder yn eu hunain a'r hyn y maent wedi'i gyflawni'n bersonol a gyda'i gilydd - llongyfarchiadau seiri coed, rydych chi wedi gwneud eich hun yn falch!

          

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.