Dathliadau yn Ceredigion!

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 14 Awst 2019

Gyda chymorth y tiwtor Cath Rigler, mae deg o'r hyfforddeion wedi ennill achrediad lefel 2. Maent wedi creu meinciau picnic awyr agored hardd a ffensys post y gall ymwelwyr eu defnyddio a'u mwynhau yn y dyfodol.

Maent wedi gwella mynediad i'r safle trwy ddylunio ac adeiladu bwrdd picnic sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, ffensio'r ardal prosesu coed a gadael y safle'n glir ac yn daclus.

             

Maent i gyd wedi ennill sgiliau defnyddiol wrth ddefnyddio offer a dulliau traddodiadol ac wedi gwneud ffrindiau oes.

Mae'r cwrs hwn wedi fy helpu cymaint, dyma'r peth gorau i mi ei wneud i fy hun mewn blynyddoedd. Rwy'n teimlo bod fy mywyd wedi gwella o ganlyniad.

Cafwyd canlyniadau gwych gyda sawl un o'r hyfforddai wedi ymuno â hyfforddiant neu wirfoddoli pellach.

Mae hi wedi bod yn wych gwylio hyder yr hyfforddeion yn tyfu bob wythnos wrth iddynt gael ymdeimlad o falchder yn eu hunain a'r hyn y maent wedi'i gyflawni'n bersonol a gyda'i gilydd - llongyfarchiadau seiri coed, rydych chi wedi gwneud eich hun yn falch!