Gweithgareddau Coetir ar gyfer Tîm Plant Anabl

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 07 Awst 2019

Gwnaeth 17 bobl ifanc fwynhau gweithgareddau a gemau natur wedi'u cynllunio gan Jenny, yn cychwyn gyda pawb yn mynd am dro trwy'r coetir i’r tŷ crwn a darganfod eitemau ar y daith. Gwnaethon nhw fwynhau dechrau tan efo streicwyr a hefyd roeddent llawn boddhad wrth goginio ar y tan tra'r oedd eraill yn sgrialu'r llwybrau, yn ‘neud gweithgareddau, gemau a sialens tîm.

Aeth rhai o’r grŵp ati i drio naddu a chreu cyllell menyn a ffonau. Daeth y diwrnod i ben gyda gem o guddio a darganfod gyda'r plant ifanc yn neidio allan o du ôl i goed ac yn darganfod llefydd i guddio yn ôl i’r maes parcio!