Gweithgareddau Coetir ar gyfer Tîm Plant Anabl

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 07 Awst 2019

Gwnaeth 17 bobl ifanc fwynhau gweithgareddau a gemau natur wedi'u cynllunio gan Jenny, yn cychwyn gyda pawb yn mynd am dro trwy'r coetir i’r tŷ crwn a darganfod eitemau ar y daith. Gwnaethon nhw fwynhau dechrau tan efo streicwyr a hefyd roeddent llawn boddhad wrth goginio ar y tan tra'r oedd eraill yn sgrialu'r llwybrau, yn ‘neud gweithgareddau, gemau a sialens tîm.

Aeth rhai o’r grŵp ati i drio naddu a chreu cyllell menyn a ffonau. Daeth y diwrnod i ben gyda gem o guddio a darganfod gyda'r plant ifanc yn neidio allan o du ôl i goed ac yn darganfod llefydd i guddio yn ôl i’r maes parcio!                         

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.