Cwrs Haf Crefft Draddodiadol

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 21 Awst 2018


Mae Cwrs Haf Crefft Draddodiadol Tir Coed ar gyfer y teulu cyfan wedi dechrau, a’r slot mwyaf poblogaidd yw’r adran iau ar fore Sadwrn o 10yb hyd 1yh, ble mae plant ifanc 10 oed (neu iau gyda rhiant) wedi gwneud eitemau prydferth â llaw i fynd adref gyda nhw. Wythnos diwethaf gwnaethant lwyau pren a’r wythnos hon gwnaethant spatwlau. Mae’r rhai ifanc wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd a gweithio gydag offer traddodiadol, maent wedi hoelio yn y gweithgaredd cymaint, mae’n rhaid eu tynnu oddi yno ar ddiwedd y dydd.

Yn y prynhawn, mae’r sesiynau oedolion wedi bod yn rhedeg o 2yh nes 5 yh ac y maen nhw hefyd wedi bod yn boblogaidd, gyda chyfranogwyr yn datblygu sgiliau bwyell, cyllyll a sgiliau troi pren ar y turn polyn a chreu eitemau y dylent fod yn falch ohonynt.


Os oes gennych chi blant a phobl ifanc sydd wedi diflasu ac yn edrych am weithgareddau gyda gwahaniaeth neu eisiau ymuno â ni ar gyfer y sesiynau olaf, rhowch alwad i ni ar 01970 636909 i archebu’r ychydig le sydd ar ôl (cost y sesiwn £10 Iau/ £15 oedolyn).Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.