Mae Tir Coed yn darparu sesiynau awyr agored sy'n seiliedig ar y cwricwlwm i grwpiau ysgol ac yn darparu hyfforddiant i staff yr ystafell ddosbarth fel y gallant gynnal dysgu yn yr awyr agored.

Yn Ysgol Gymunedol Neyland, cyflwynodd Tir Coed raglen o weithgareddau datblygu tiroedd; gweithio gyda'r plant i wella tir yr ysgol tra bod yr athrawon dosbarth yn cael gweithgareddau i'w dilyn y gellir eu defnyddio eto a'u gwahaniaethu ar gyfer gwahanol grwpiau blwyddyn.Arweiniodd y sesiynau hyn at ddiwrnod hyfforddi i'r staff roi cynnig ar weithgareddau, gan eu cysylltu â'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'u datblygu ar gyfer eu dosbarthiadau. 

Yng Ngheredigion, talodd Ysgol Llwyn yr Eos am greu a gosod offerynnau cerdd hudolus wedi'u crefftio â llaw, gan gynnwys pecyn drwm a xylophone crocodeil, a gynlluniwyd mewn ymgynghoriad â'r disgyblion.

   

Mae Tir Coed yn gweithio gydag Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, Unedau Cyfeirio
Disgyblion, Grwpiau Addysg Ddewisol yn y Cartref, Canolfannau Teulu, Meithrinfeydd a Chanolfannau Ieuenctid.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys: -        

  • Sesiynau coetir pwrpasol undydd         
  • Rhaglenni dysgu yn yr awyr agored tymor byr neu hirdymor          
  • Hyfforddiant Staff  
Os hoffech gael gwybod sut y gall Tir Coed gefnogi eich lleoliad addysg gyda darpariaeth awyr agored, cysylltwch â Chydlynydd Dysgu am Natur: [email protected]

Mae Dysgu am Natur yn ddilyniant o Ddysgu am Goed lle mae Tir Coed wedi bod yn cefnogi lleoliadau addysg i ddatblygu eu darpariaethawyr agored. Mae hyn, i raddau helaeth, wedi bod yn ymateb i effaith y pandemig ar les disgyblion a staff fel ei gilydd. 

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed