Dysgu am Goed

Beth yw Dysgu am Goed?

Partneriaeth rhwng Tir Coed a’r Royal Forestry Society yw Dysgu am Goed ac y mae’n ehangiad o raglen Teaching Trees yr RFS yn Lloegr. Mae Dysgu am Goed yn gweithio gyda pherchnogion a rheolwyr coetir i drefnu ymweliadau addysgol ar gyfer plant Ysgol Gynradd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Teaching Trees yr RFS ar: http://www.rfs.org.uk/learning...

Sesiynau 2 awr yn y goedwig ar gyfer plant ysgol gynradd yw Dysgu am Goed. Mae’r sesiynau hyn yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm gyda ffocws ar yr amgylchedd naturiol a rheolaeth coetir.

Cynhalia’r sesiynau mewn coetiroedd wedi’i rheoli’n dda ac wedi’i lleoli mor agos â phosib at yr ysgolion. Bydd y sesiynau â chysylltiadau i’r cwricwlwm yn rhoi cyfle i’r plant ddysgu am goed, coetiroedd a choedwigaeth mewn modd ymarferol a llawn hwyl. Mae ffocws Dysgu am Goed ar ddysgu cinesthetig yn yr amgylchedd naturiol.

   

Ble mae Dysgu am Goed ar gael?

Cyflwynir yn gychwynnol yng Ngheredigion gyda chefnogaeth cyllid LEADER a Chyngor Cymuned Ceredigion, haelioni aelod RFS Roger Eaton ac aelodau lleol RFS eraill a pherchnogion coetiroedd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014 -2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Cynigir sesiwn 2 awr i bob un o’r 44 ysgol gynradd yng Ngheredigion ar gyfer grŵp oedran o ddewis yr ysgol.

Y gobaith yw bydd y peilot yn arwain at ehangu’r prosiect ar draws Cymru.Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebookam fwy o luniau a diweddariadau cyson.