Prosiectau Ymchwil

Mae gan Tir Coed ddau brosiect ymchwil ar hyn o bryd. Prosiect ymchwilio i bosibiliadau'r dyfodol yw AnTir sy'n edrych ar ffyrdd y gall Tir Coed ddatblygu'r model cyfredol yn y dyfodol. Astudiaeth o brofiadau cyfranogwyr y gorffennol a'r presennol yw KESS 2