KESS 2

Mae Tir Coed yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth i orchwylio prosiect Doethuriaeth sy’n ymchwilio i’r potential therapiwtig coedwigoedd i wella iechyd, lles ac ymgysylltiad cymdeithasol o fewn cymunedau yng Nghymru.

Ariennir y prosiect Doethuriaeth gan KESS 2, menter wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gysylltu mentrau bach i ganolig (SMEs) gyda myfyrwyr prifysgol ôl-raddedig ar draws Cymru i alluogi cydweithrediad ar brosiectau ymchwil fydd o fudd i Gymru ym maes iechyd, yr economi ddigidol, technoleg garbon isel, a pheirianneg uwch.

Bydd y prosiect hwn yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr Tir Coed i ddeall sut y mae hyfforddiant yn y goedwig yn gallu dylanwadu ar eu hiechyd corfforol a’u hiechyd meddwl, lles a chysylltiad gyda’r gymuned. Drwy ddilyn profiadau’r gwirfoddolwyr a’u dilyniant dros amser, mae’r prosiect yn anelu at gyflwyno’r dystiolaeth i Tir Coed sydd eu hangen i barhau i ddatblygu ein rhaglen i fod o’r budd mwyaf i gymunedau cefn gwlad Cymru.

Cwrdd ag Eleri

Eleri yw myfyrwraig Doethuriaeth Tir Coed a'i gwaith hi dros y blynyddoedd nesaf fydd i astudio a dogfennu profiadau cyfranogwyr Tir Coed fel rhan o'i dadansoddiad o goedwigoedd Cymreig a safleoedd therapiwtig sy'n gallu gwella lles ac ymgysylltiad cymdeithasol. Bydd y prosiect yn dadansoddi hyfforddiant galwedigaethol a digwyddiadau Tir Coed heddiw ac yn y gorffennol i'w gwneud y gorau gallant fod ar gyfer cyfranogwyr, grwpiau, a chymunedau yng nghefn gwlad Cymru yn y dyfodol.


Ers i mi gyrraedd Aberystwyth yn 2012, dw i wedi ymweld â choedwigoedd anhygoel Aber a’i harfordir i ymlacio ar ôl diwrnodau o ysgrifennu traethodau ac adolygu ar gyfer arholiadau, felly mae’r gorgyffwrdd rhwng natur, iechyd meddwl a lles wedi chwarae rôl bwysig yn fy mywyd i ers amser hir. Rwy’n mwynhau’r sialens o gyfuno fy hyfforddiant ymchwil mewn daearyddiaeth ddynol gyda’r ffordd y mae Tir Coed yn cael ei redeg o ddydd i ddydd i ddod a’r ddau ynghyd. Mae’n broses hir, ond rwy’n edrych ymlaen ar weld pa gyfeiriad y bydd yn mynd!Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS 2) is a pan-Wales higher level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) convergence programme for West Wales and the Valleys.