Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru

Location:

The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran. SA43 2TB.

Main entrance: SN187430.

What3Words: rattled.driveways.circus

Description:

A 107 hectare reserve encompassing marshland, reed beds, grassland, scrub, woodland and river.

How to get there:

The Welsh Wildlife Visitor Centre and Nature Reserve are located in Cilgerran.

At the end of Cilgerran village, heading towards Cardigan, take the right turn just before the bridge, and take the long single track to the car park and visitor centre. There is also pedestrian access along the river from Cardigan.

Facilities:

Our activity takes place within a covered workshop space. There are visitor facilities onsite including a visitor centre, toilets, shop, café, picnic area and accessible trails.

Phone Signal: Good.

Public Access: The site is open to the general public.

Site Owner:

The site is owned by the Wildlife Trust of South & West Wales.

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?

Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed