Y dechreuad o gwrs 12 wythnos Powys!

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 23 Ionawr 2019


Blwyddyn Newydd Dda o bawb yng Nghwm Elan.

Ar Ionawr y 15fed, wnaeth ein cwrs 12 wythnos cychwyn!

Yr oedd y tywydd yn anarferol yn sych a hyfryd ar gyfer diwrnod cyntaf y cwrs, efo 9 hyfforddai yn cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan ac mae tri arall yn bwriadu ymuno. I gwrdd a phawb gyda'i diodydd o’r Ganolfan ymwelwyr oedd cydlynydd Tir Coed Anna, mentor Tir Coed Gayle a thiwtoriaid y cwrs Phill a Dave.

Mae gan y cwrs cymysgedd o bobl sydd wedi bod yn rhan o gyrsiau hyfforddi Tir Coed, a rhai sydd byth wedi neud unrhyw beth tebyg. Hefyd, mae hyn i gyd yn newydd i fentor newydd Tir Coed Gayle, sydd dim ond wedi bod yn y swydd am gwpl o wythnosau.


Ar ôl cyflwyniadau, dangoswyd yr hyfforddwyr i swyddfa Cysylltiadau Tir Coed / Elan ym mhentref Elan, a dyma fydd eu man cyfarfod a'u swyddfa yn ystod y 12 wythnos nesaf. Cymerodd Phil a Dave yr hyfforddwyr ar daith o amgylch Pentref Elan yn sôn am Ecoleg a Hanes y rhan brydferth hon o Ganolbarth Cymru. Ar ôl cinio, diflannodd y grŵp i'r bryniau i ddechrau gweithio, gan ddychwelyd gydag wynebau gwenu ar ddiwedd Diwrnod 1!

Ar Ddydd Mercher, roedd y tywydd yn dychwelyd i'w ffurf arferol ym mis Ionawr, oer a gwlyb, ond fe wnaeth yr hyfforddwyr dal ati ac eto, fe wnaethant nhw ddiflannu i'r bryniau y tro hwn efo tharp, ar gyfer cysgod, a phwll tân ar gyfer diodydd poeth a bwyd yn ogystal â llu o offer. Y cynllun ar gyfer y dyddiau nesaf yw gwella mynediad i 2 Blychau Pill hanesyddol sydd wedi'u lleoli uwchben Dam Garreg Ddu. Bydd hyn yn cynnwys dysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer, gan weithio ar dir anwastad ac mae hyd yn oed yn siawns am ddefnyddio rhai o'r coed wedi'u torri i wneud man eistedd. Nid oedd y tywydd yn lladd ysbrydion ac ar ôl dim ond 1 diwrnod llawn ar y safle, roedd y grŵp wedi gwneud llawer o waith ac ni allaf aros i rannu gyda chi sut mae hyn yn datblygu dros yr wythnosau nesaf!