Diwrnodau gweithgaredd

Mae Tir Coed yn cynnig diwrnodau gweithgaredd wedi eu teilwra ar gyfer ystod eang o grwpiau er mwyn eu cynorthwyo i ymgysylltu gyda choedlannau lleol a dysgu sgiliau newydd. Rydym yn ymaddasu ar gyfer anghenion pob grŵp unigol, a bob amser yn barod i wrando ar syniadau newydd. Mae rhai esiamplau o hyn yn cynnwys:


                    Fforio                               Adeiladu     

           Crefftau pren irlas               Celf a drama                      Cadwraeth      

 Crefft byw yn y gwyllt             Adnabod natur               Teithiau cerdded tywys                  Ysgol y Goedwig   


Mae gan Tir Coed brofiad o weithio gyda phob carfan o'n cymdeithas, gan gredu bod treulio amser yn y coed o les i bawb. 

Cysylltwch â ni i archebu diwrnod gweithgaredd