Sesiynau gweithgaredd

Mae Tir Coed yn cynnig Sesiynau gweithgaredd wedi eu teilwra ar gyfer ystod eang o grwpiau er mwyn eu cynorthwyo i ymgysylltu gyda choedlannau lleol a dysgu sgiliau newydd. Rydym yn ymaddasu ar gyfer anghenion pob grŵp unigol, a bob amser yn barod i wrando ar syniadau newydd. Mae rhai esiamplau o hyn yn cynnwys:


Antur Goedwig               Crefftau Pren Irlas               Celf a drama

Crefft byw yn y gwyllt               Cadwraeth               Adeiladu

Adnabod Natur               Teithiau Tywys               Fforio   

Mae gan Tir Coed brofiad o weithio gyda phob carfan o'n cymdeithas, gan gredu bod treulio amser yn y coed o les i bawb. 

Cysylltwch â ni i archebu sesiynau gweithgaredd

Mae Tir Coed yn rhoi cyfleoedd i deuluoedd wneud gweithgareddau ac ymweld ag amgylchedd gwahanol, na fyddant yn gallu'n flaenorol, neu efallai y byddant braidd yn bryderus o wneud hynny gyda theulu ifanc pe na bai'r cyfle wedi codi. 
Rheolwr Canolfan Deuluol Penparcau