Diwrnod Gwirfoddoli Plannu Coed

Written by Tir Coed / Dydd Gwener 18 Ionawr 2019


Wythnos diwethaf, wnaeth Adam a fi mynd efo 6 hyfforddai Tir Coed I Fferm Southwood sydd yn safle National Trust yn Newgale yn Sir Benfro, lle wnaethom blannu bron 600 coed clawdd efo cynhalydd am y prosiect Goedwig Hir.

Mae gan Y Goedwig Hir 4 ardaloedd ffocws dros Gymru, yn gynnwys Sir Benfro. Mae’r nod yw rheoli, gwella ac ehangu gwrych tra bod yn godi ymwybyddiaeth o’r hanes a’i bwysigrwydd. Mae’r prosiect wedi'i hyrwyddo gan Gadwch Gymru'n Daclus mewn partneriaeth ag Woodland Trust gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn. Bydd yna lawer mwy o gyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi trwy’r prosiect a ffydd yn siawns gwych i’r hyfforddai i gynyddu'r wybodaeth a'r sgiliau y maent wedi'u datblygu gyda Tir Coed.


Yr oedd y grŵp o hyfforddau wedi eu gwneud lan o wahanol hefforddau o wahanol crysau Tir Coed. Mae profiad plannu coed yn ddefnyddiol iawn os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn coetiroedd. Gall y dasg hefyd fod yn therapiwtig, yn enwedig pan gaiff ei wneud mewn amgylchedd mor hardd. Roeddem yn ffodus iawn gyda'r tywydd sydd bob amser yn helpu wrth weithio yn yr awyr agored!

Roedd y diwrnod yn cael ei arwain gan geidwadwr yr ymddiriedolaeth genedlaethol Alys, a cheidwadwr gwirfoddoli Miriam, pwy wnaeth mynd a ni i ardal oedd o dan gysgod a oedd yn edrych dros Fai Newgale, I blannu coed ar bwys clawdd presennol i'w cyrfu a gwneud yn fwy addas i anifeiliaid. Yr oedd rhai o’r hyfforddwyr yn cael diddordeb mewn gwaith geidwad, ac felly yr oedd yn siawns dda iddyn nhw ddarganfod mwy o wybodaeth am y rôl gan y bobl sydd yn neud y gwaith yn aml.

Wnaeth pawb joio’r diwrnod a oedd, i rai, ei brofiad cyntaf o blannu coed. Rydym yn edrych ymlaen at dyfu ein partneriaeth efo’r Prosiect Goedwig Hir a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.