Creu cyfleuster cymunedol

Mae gweithgarwch Tir Coed yn adfywio tir a choetiroedd mewn amryw o ffyrdd!

Mae gwaith cyfranogwyr Tir Coed yn gwella iechyd a bioamrywiaeth coetiroedd, yn gwella mynediad ac yn gosod cyfleusterau megis meinciau picnic a byrddau, arwyddion, llwybrau a llochesau. Gyda'i weithgareddau estyn allan mae Tir Coed yn galluogi pobl o bob cefndir i fwynhau'r coedlannau yn eu cynefin: Adnodd cymunedol i'w fwynhau gan bawb.

 Dwi'n cerdded gyda ffon, ac yn cerdded fy nghi yn y goedlan hon bob dydd. Hyd nes i Tir Coed wneud y gwaith ar y llwybrau a'r bont newydd 'doeddwn i'n methu cerdded yr holl ffordd, ond nawr 'dwi'n medru crwydro yn llawer pellach i mewn i'r goedlan a 'dw innau a'r ci yn hapus iawn!   
Un o drigolion lleol Llanidloes 

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed