Diwrnodau agored i'r gymuned

Mae gwahoddiad i'r gymuned gyfan ddod i ddiwrnodau agored Tir Coed, er mwyn mwynhau'r tir a choetiroedd, profi sesiynau blasu a chael hwyl a sbri! 

Dwi'n meddwl bod y gwaith y mae Tir Coed wedi ei wneud yn ardderchog... dylai pawb ddod i edrych, er mwyn iddyn nhw weld faint sy'n cael ei gyflawni 
Un o drigolion lleol Llanidloes ar ddiwrnod agored