Gaeaf Gwyntog a Gwlyb yn Gorffen

Written by Tir Coed / Dydd Llun 23 Mawrth 2020

Rydym yn bendant wedi gweld tywydd cryf dros y tair mis diwethaf yn enwedig dros y wythnosau diwethaf. Mae ei’n galonnau yn mynd allan i’r Cymry ar draws De a Gogledd Cymru sydd wedi bod yn ymosod a’r llifogydd a’r storm. Wrth i'r cennin Pedr godi eu pennau uwchben y pridd oer a chig oen yn dechrau ar y ffermydd gallwn ni i gyd anadlu ochenaid o ryddhad bod pasio Dydd Gŵyl Dewi yn golygu bod y gwanwyn ar ei ffordd yn swyddogol.

Yn Tir Coed rydym wedi bod yn brysur yn cyflwyno pedwar cwrs hyfforddi 12 wythnos mewn rheoli coetir yn gynaliadwy, gan basio gwybodaeth a sgiliau ymarferol a all helpu i gefnogi datrysiad cadarnhaol i rai o ganlyniadau cynhesu byd-eang.


Mae 39 o hyfforddeion wedi tewhau'r elfennau ar draws pedair sir, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Powys a Sir Benfro. Disgwylir i'r 39 ohonynt gwblhau unedau rheoli coetir cynaliadwy Agored Cymru, a gorffen y cwrs gydag achrediad a phortffolio o waith.

Dechreuodd prosiect newydd sbon ledled Cymru ym mis Ionawr gyda 9 sefydliad o Gymru ym mhartneru i greu’r prosiect , Llechi, Glo a Chefnwlad. Mae Tir Coed yn falch o groesawu Isabel Bottoms i'r plyg wrth iddi ymgymryd ag ymchwil a datblygu fel rhan o'i rôl arweinyddiaeth gymunedol yn y prosiect hwn ac fel rhan o Tir Coed.


Mae Tir Coed hefyd wedi croesawu 8 arweinydd gweithgaredd i'r tîm sydd bellach yn brysur iawn yn cyflwyno'r cwrs hyfforddi Tir Coed ac yn cefnogi'r Cydlynydd y Sir a'r Mentor i ddatblygu pob gweithgaredd sirol.

Mae cymhwyster Tir Coed Gofalu ar fin cael ei gwblhau ac mae Tir Coed yn bwriadu ei lansio yn hydref 2020. Yn ogystal mae uned plannu coed newydd sbon yn cael ei chwblhau'n barod i'w darparu yn yr ail lot o wythnosau dilyniant tua diwedd 2020.

Mae prosiect addysg Tir Coed sy’n datblygu o’n partneriaeth â RFS (Dysgu am Goed 2017-2019) hefyd ar fin dwyn ffrwyth a bydd codi arian ar gyfer y prosiect newydd cyffrous hwn yn cychwyn y gwanwyn hwn.


Am fwy o wybodaeth, sgroliwch trwy ein blogiau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymwneud ag unrhyw un o'n rhaglenni, ac eisiau gwybod beth sydd ar gael, edrychwch ar ein pamffled yma: http://tircoed.org.uk/cy/ein-gweithgarwch

Hoffem hefyd gynnig ein dymuniadau gorau i bawb yn ystod yr amseroedd anodd a digynsail hyn. Cadwch yn ddiogel ac edrychwch allan amdanoch chi'ch hun a'r rhai o'ch cwmpas,

Diolch,

Tîm Tir Coed.