Yn dod i goetir ar bwys chi (os ydych yn byw yn Sir Caerfyrddin)!

Written by Tir Coed / Dydd Gwener 30 Awst 2019

O fis Tachwedd, bydd blwyddyn o beilot yn cychwyn. Fe fydd gweithgareddau yn debyg i’r rhai sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus yn y tair sir arall ar gael yn y coetir.

Bydd y ddarpariaeth ar goetir yn cynnwys deg diwrnod o weithgareddau coetir ar gyfer grwpiau, dau gwrs achrededig 12 wythnos ac un cwrs dilyniant 5 diwrnod. Yn ogystal â sgiliau ymarferol newydd, rydym yn gwybod y bydd y gweithgareddau'n cynnig mwy o les trwy ddysgu, gweithio fel rhan o dîm a bod yn yr amgylchedd naturiol.

                 

Yn ystod y flwyddyn ddatblygu, mae Nancy wedi ymweld â choetiroedd ledled y sir i nodi lleoliadau addas ar gyfer yr amrywiol o weithgareddau a fydd yn digwydd dros y flwyddyn i ddod. Trwy ymuno â rhwydweithiau, mynychu digwyddiadau, rhannu cyflwyniadau, ysgrifennu blogiau ac erthyglau a llawer o ymweliadau, galwadau a negeseuon e-bost, mae hi hefyd wedi adeiladu cysylltiadau ag asiantaethau atgyweirio posib, sefydliadau partneriaeth a hyfforddeion y dyfodol sy'n awyddus i gefnogi'r prosiect. Pan nad yw hi'n archwilio coetiroedd nac yn cwrdd â phobl, mae Nancy wedi'i lleoli yn swyddfa CAVS yng Nghaerfyrddin. Mae hwn wedi bod yn benderfyniad gwych gan ei fod yn ganolbwynt gweithgaredd y trydydd sector yn y sir (ac mae pawb yno mor hyfryd!)

Gyda manylion y cwrs cyntaf yn cael ei gwblhau, mae'n gyfnod cyffrous iawn yn Sir Gaerfyrddin. Os hoffech chi fod y cyntaf i wybod am ein darpariaeth yn Sir Gaerfyrddin, gallwch gysylltu â Nancy: carms@tircoed.org.uk