Gwirfoddoli yng Nghoed Tyllwyd

Written by Tir Coed / Dydd Gwener 06 Gorffennaf 2018

Roedd dydd Llun diwethaf yn hynod o boeth, hyd yn oed yn y cysgod. Fodd bynnag, llwyddom i gwblhau gosod y swyddi ar gyfer y gwastadeddau ar y cyd yn rhedeg ochr yn ochr â'r camau newydd.

Roedd y ddaear mor sych, fel tywod, felly roedd torri tyllau cul dwfn yn her.


Ar gyfer y shifft prynhawn, daethom i gyd i fyny i’r gweithdy (cysgodol), gan orffen y llawlythyrau a oruchwylir yn arbenigol gan Doris y ci, wrth gwrs. Aeth tri o'r tîm i ffwrdd i wneud rhywfaint o fwrw draen i wella mynediad i'r coetir uchaf. Diwrnod pleserus a chynhyrchiol er gwaethaf y gwres!