Gwirfoddoli yng Ngoed Tyllwyd

Written by Tir Coed / Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018

Yr wythnos hon, fe wnaethon ni fynd i'r afael â llwybr ar hyd crib gogleddol y goedwig gyda “bramble bashers” i wella mynediad i ymwelwyr.

Dyma un o'r llwybrau cerdded mwyaf prydferth trwy Goed Tyllwyd, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn!


Erbyn amser cinio doedden ni ddim wedi cyrraedd y pen pellach, felly buom yn mynd ati i greu llwybr ein hunain . . .

…fe wnaeth rhai ohonom gwympo, ond yn ffodus i fi, fi oedd yn cymryd y lluniau felly does dim tystiolaeth!

Ar ôl cinio, gwnaethom dreulio amser o gwmpas y caban yn tacluso ac yn gwneud swyddi bach i'w gwneud yn fwy deniadol i ymwelwyr. Diwrnod poeth ond cynhyrchiol arall yn NhŷLlwyd, da iawn tîm!