Cyrsiau hyfforddi achredig

Mae Tir Coed yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig rheolaidd mewn amryw o safleoedd coediog ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r cyrsiau yn rhai ymarferol iawn, ac fel rheol yn rhedeg am 2 ddiwrnod bob wythnos am gyfnod o 3 mis.

Yn ganolfan gymeradwy Agored Cymru ers dros 8 mlynedd, mae Tir Coed wedi datblygu nifer o unedau mewn sgiliau coetirol.


RHEOLI COETIROEDD CYNALIADWY GYADG EFFAITH ISEL
SGILIAU CEFN GWLAD
GWAITH PREN IRLAS
ADEILADU YMARFEROL GYDA PHREN
PRYSGWYDDO A CHYNHYRCHION PRYSGWYDD
CYNHYRCHU COED TÂN
CYNLLUNIO & DARPARU RHAGLEN AWYR-AGORED 
CYNNAL TIROEDD
DEALL FFRAMIO PREN TRADDODIADOL

Dewch o hyd i gwrs hyfforddi ger eich cartref yn ein adran beth sy'n digwydd


Am y tro cyntaf yn fy mywyd 'dwi wedi dod o hyd i rywbeth yr hoffwn i wneud fel gyrfa, ac mae wir wedi helpu i mi ddod nol at fy hunan! 'Dwi'n creu y dylai pob addysg fod o dan system fel hwn, 'dwi'n teimlo 'mod i wedi dysgu mwy yma na wnes i yn yr ysgol.
Cyfranogwr cwrs hyfforddi