Cyrsiau hyfforddi achredig

Mae Tir Coed yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig rheolaidd mewn amryw o safleoedd coediog ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r cyrsiau yn rhai ymarferol iawn, ac fel rheol yn rhedeg am 2 ddiwrnod bob wythnos am gyfnod o 3 mis.

Yn ganolfan gymeradwy Agored Cymru ers dros 8 mlynedd, mae Tir Coed wedi datblygu nifer o unedau mewn sgiliau coetirol.


  • RHEOLI COETIROEDD CYNALIADWY GYADG EFFAITH ISEL
  • SGILIAU CEFN GWLAD
  • GWAITH PREN IRLAS
  • ADEILADU YMARFEROL GYDA PHREN
  • PRYSGWYDDO A CHYNHYRCHION PRYSGWYDD
  • CYNHYRCHU COED TÂN
  • CYNLLUNIO & DARPARU RHAGLEN AWYR-AGORED 
  • CYNNAL TIROEDD
  • DEALL FFRAMIO PREN TRADDODIADOL

Dewch o hyd i gwrs hyfforddi ger eich cartref yn ein adran beth sy'n digwydd


Am y tro cyntaf yn fy mywyd 'dwi wedi dod o hyd i rywbeth yr hoffwn i wneud fel gyrfa, ac mae wir wedi helpu i mi ddod nol at fy hunan! 'Dwi'n creu y dylai pob addysg fod o dan system fel hwn, 'dwi'n teimlo 'mod i wedi dysgu mwy yma na wnes i yn yr ysgol.
Cyfranogwr cwrs hyfforddi