Calendr

Ddim yn siwr os ydych chi'n iawn ar gyfer Tir Coed? Mae yna groeso i bawb!

Os hoffech wneud rhywbeth gyda Tir Coed, ond dydych chi ddim yn siwr sut cysylltwch â ni

Neu edrychwch ar ein digwyddiadau sydd ar y gweill i weld beth sy'n digwydd... 

CALENDR DIGWYDDIADAU

Ionawr
Ion
15

Collaborative Event

Dydd Llun

Digwyddiad cydweithredol yw hwn rhwng Tir Coed a Actif Woods Cymru a fydd yn rhoi gwybod am ein gweithgareddau a gynllunnir ar gyfer 2018, manylion am y mathau o weithgareddau rydym yn bwriadu eu rhedeg, eu hyd, eu lleoliad, y meini prawf ar gyfer cofrestru ac addasrwydd ar gyfer diwallu anghenion eich cleientiaid .

· Y prif nod yw rhoi gwybod ichi am yr hyn rydym yn ei gynnig a beth sy'n digwydd

· Eich helpu i nodi pa ddarpariaeth sydd fwyaf addas i unigolion

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn arddangosfa 'ymarferol' er mwyn rhoi teimlad i chi o'r math o sgiliau y gall cyfranogwyr eu hennill.
Get in touch
Ion
15

Collaborative Event

Dydd Llun


This is a collaborative event between Tir Coed and Actif Woods Wales that will inform about our activities planned for 2018, details on the types of activities we plan to run, their duration, location, criteria for enrolment and suitability for meeting the needs of your clients.

·         The main aim is to inform you of the what we offer and what’s coming up

·         Help you to identify which provision is most appropriate for individuals

There will be an opportunity to get involved in a ‘hands on’ demonstration to give you a feel of the sort of skills participants can gain.

Get in touch
Ion
22

Traditional Woodcrafts

Dydd Llun

The aim of the week is to provide a ‘next step’ for individuals that want to progress further into the production and marketing of traditional crafts. Participants will have the opportunity to learn about the history and culture of traditional crafts, develop their practical skills with guidance from local practitioners and create their own products.

Get in touch
Ion
30

Sustainable Woodland Management

Dydd Mawrth

Running on Tuesday and Wednesday for 12 weeks. Participants will get ‘hands on’ experience of Woodland Management and gain an understanding of sustainability, promoting species biodiversity, enhancing sites for public access, health & safety factors, managing woods for different purposes, creating installations and producing items using traditional woodland crafts.

Get in touch
Ion
31

Sustainable Woodland Management

Dydd Mercher

Running on Tuesday and Wednesday for 12 weeks. Participants will get ‘hands on’ experience of Woodland Management and gain an understanding of sustainability, promoting species biodiversity, enhancing sites for public access, health & safety factors, managing woods for different purposes, creating installations and producing items using traditional woodland crafts.

Get in touch