Calendr

Ddim yn siwr os ydych chi'n iawn ar gyfer Tir Coed? Mae yna groeso i bawb!

Os hoffech wneud rhywbeth gyda Tir Coed, ond dydych chi ddim yn siwr sut cysylltwch â ni

Neu edrychwch ar ein digwyddiadau sydd ar y gweill i weld beth sy'n digwydd... 

CALENDR DIGWYDDIADAU

Mai
Mai
10

MIND group bench building

Dydd Iau

This will be the second time that the MIND group join us in the woods create unique and bespoke beautiful benches.

Get in touch

Mae Tir Coed yn awr yn recriwtio ar gyfer cwrs dwys ecoleg 5 diwrnod rhad ac am ddim yng Ngwm Elan, Powys fel rhan o brosiect Elan Links: People, Nature & Water. Mae fe’i harweinir gan ecolegydd lleol a’r hanesydd naturiol Phil Ward

Bydd y cwrs yn rhedeg o 10yb hyd 4yp bob dydd ac yn cwmpasu:

• Amrywiaeth o arolygon bywyd gwyllt ar gyfer anifeiliaid a phlanhigion

• Defnyddio gwahanol fathau o offer arolygu

• Adnabod a chofnodi rhywogaethau

• Arolygu ardal benodol a llunio adroddiad

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch ag Anna drwy e-bost: elanlinks@tircoed.org.uk, ffôn 01597 811527 / 01970 636909

Get in touch

Members of the Police Force join Tir Coed for some bushcraft activities in the woodlands.

Get in touch

Year 3 & 4 from Rhayader Primary School will be returning to Elan Valley to enjoy a second day of activities including orienteering, treasure hunting and fire-lighting. 

Get in touch
Mai
29

A night retreat in Elan Valley

Dydd Mawrth

The Factory Young People's Centre will be coming to the Elan Valley to enjoy a night retreat as part of the Elan Links project. As well as enjoying a night in the valley, they'll enjoy bushcraft and green woodworking activities and learn survival skills.

Get in touch