Calendr

Ddim yn siwr os ydych chi'n iawn ar gyfer Tir Coed? Mae yna groeso i bawb!

Os hoffech wneud rhywbeth gyda Tir Coed, ond dydych chi ddim yn siwr sut cysylltwch â ni

Neu edrychwch ar ein digwyddiadau sydd ar y gweill i weld beth sy'n digwydd... 

CALENDR DIGWYDDIADAU

Mehefin
Meh
06

Adeiladu Ty Crwn - Cwm Elan

Dydd Iau

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg am 12 wythnos ar dydd Iau a dydd Gwener gan ddechrau ar yr 2il o Fai.

Cwrs hyfforddi le byddwch yn dysgu sut i adeiladu adeilad ffram bren gan ddefnyddio sgiliau gwaith coed gwyrdd, i greu ty crwn hardd gyda tho byw.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 12fed o Ebrill 2019.

Get in touch

Dewch draw i Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion i siarad gyda ni ac i ddysgu mwy am Tir Coed. 

Get in touch

Cwrs 12 wythnos achrededig mewn coedwigaeth. Bydd yr hyfforddai yn edrych yn fanylach ar y pynciau dan sylw ar y Cwrs Croeso tra'n datblygu safle hyfryd, yn adeiladu pontydd ysblennydd a llwybrau i ymwelwyr eu mwynhau am flynyddoedd i ddod.

DYDDIADU CAU: 7fed Mai 2019

A 12 week training course in Woodland Carpentry. Trainees will take a more in depth look at the topics covered in the introductory Welcome Weeks whilst developing a beautiful site, building spectacular bridges and pathways for visitors to enjoy for years to come.

CLOSING DATE: 7th May 2019

Get in touch
Meh
18

Woodland Carpentry (Ceredigion)

Dydd Mawrth

Cwrs hyforddi 12 wythnos achrededig mewn coedwigaeth. Yn ystod y cwrs bydd hyfforddai yn ymgymryd ag amryw o dasgau ymarferol gan gynnwys adeiladu grisiau, meinciau a storfeydd coed i gyd mewn lleoliad prydferth.

DYDDIAD CAU; 14eg Mai 2019

A 12 week accredited training course in woodland carpentry. During the course, trainees will undertake various hands-on tasks including construction of steps, benches and log stores all in a beautiful setting.

CLOSING DATE: 14th May 2019

Get in touch
Meh
22

Ffair Haf Aberystwyth

Dydd Sadwrn

Bydd Tir Coed yn Ffair Haf Aberytsywth sy'n cael ei drefnu gan Menter Aberystwyth. Bydd hi'n ddiwrnod llawn adloniant, stondinau a llawer mwy!

Get in touch