Gweithio gyda ni

STAFF SWYDDFA TIR COED

Mae gan Tir Coed 14 aelod o staff sydd yn cydweithio yn agos er lles cymunedau a choedlannau Cymru.

Swyddi gwag

Does gan Tir Coed ddim swyddi gwag ar hyn o bryd. Ond mae Dygsu am Goed yn edrych am Swyddog Addysg Lawrydd.

Cewch hyd swydd ddisgrifiad llawn yma.

Am wybodaeth ar swyddi gyda sefydliadau tebyg, cadwch lygad ar ein tudalen Facebook.

https://www.facebook.com/TirCo...

ARWEINWYR GWEITHGAREDDAU A GWEITHWYR CYNORTHWYOL LLAWRYDD

Mae Tir Coed yn cyflogi dros 50 hyfforddwr arbenigol llawrydd er mwyn ymgymryd â'r gwaith hynod bwysig o arwain grwpiau a rhedeg gweithgareddau a hyfforddiant mewn coedlannau 

Os ydych yn gweithio ar gyfer Tir Coed ar hyn o bryd ac eisiau cael mynediad i adnoddau ar gyfer staff, dilynwch y ddolen hon

Os ydych yn Arweinydd Gweithgareddau Llawrydd ac yn meddwl y gallech ddarparu gweithgareddau diddorol mewn amgylchedd coediog, anfonwch CV a llythyr esboniadol atom gan fanylu ar eich profiad perthnasol a'ch argaeledd. Cysylltwch â ni os hoffech fanylion pellach ar sut i ymwneud â phrosiectau Tir Coed.  

YMDDIRIEDOLWYR

Mae bwrdd o 9 ymddiriedolwr brwdfrydig a gwybodus yn llywodraethu dros Tir Coed, gan ddod â chymysgedd o brofiad o'r sector breifat, y sector gyhoeddus a'r drydedd sector gydag hwy.

Cysylltwch â ni os hoffech ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Tir Coed neu os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith.

LLEOLIADAU GWAITH

Mae Tir Coed wedi cynnig 7 lleoliad gwaith yn y swyddfa dros y 5 mlynedd diwethaf a gobeithiwn gynnig 3 lleoliad Twf Swyddi Cymru dros y misoedd nesaf

Ni hysbysebir unrhyw leoliadau ar hyn o bryd

Ers cychwyn gyda Tir Coed 'dwi wedi profi sefydliad sydd yn flaengar, yn effeithiol, yn gadarnhaol ac yn gynhaliol, 'dwi wedi dysgu llawer a gweld y trawsffurfiad cymdeithasol, emosiynol a seicolegol yn llawer o'r gwirfoddolwyr
Gweithiwr Tir Coed