Gweithio gyda ni

STAFF SWYDDFA TIR COED

Mae gan Tir Coed 14 aelod o staff sydd yn cydweithio yn agos er lles cymunedau a choedlannau Cymru.

Swyddi gwag

Does gan Tir Coed ddim swydd gwag ar hyn o bryd.

Am wybodaeth am swyddi gyda sefydliadau eraill, cadwch lygad ar ein tudalen facebook.

ARWEINWYR GWEITHGAREDDAU A GWEITHWYR CYNORTHWYOL LLAWRYDD

Mae Tir Coed yn cyflogi dros 50 hyfforddwr arbenigol llawrydd er mwyn ymgymryd â'r gwaith hynod bwysig o arwain grwpiau a rhedeg gweithgareddau a hyfforddiant mewn coedlannau 

Os ydych yn gweithio ar gyfer Tir Coed ar hyn o bryd ac eisiau cael mynediad i adnoddau ar gyfer staff, dilynwch y ddolen hon

Os ydych yn Arweinydd Gweithgareddau Llawrydd ac yn meddwl y gallech ddarparu gweithgareddau diddorol mewn amgylchedd coediog, anfonwch CV a llythyr esboniadol atom gan fanylu ar eich profiad perthnasol a'ch argaeledd. Cysylltwch â ni os hoffech fanylion pellach ar sut i ymwneud â phrosiectau Tir Coed.  

YMDDIRIEDOLWYR

Mae bwrdd o 9 ymddiriedolwr brwdfrydig a gwybodus yn llywodraethu dros Tir Coed, gan ddod â chymysgedd o brofiad o'r sector breifat, y sector gyhoeddus a'r drydedd sector gydag hwy.

Cysylltwch â ni os hoffech ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Tir Coed neu os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith.

LLEOLIADAU GWAITH

Mae Tir Coed wedi cynnig 7 lleoliad gwaith yn y swyddfa dros y 5 mlynedd diwethaf a gobeithiwn gynnig 3 lleoliad Twf Swyddi Cymru dros y misoedd nesaf

Ni hysbysebir unrhyw leoliadau ar hyn o bryd

Ers cychwyn gyda Tir Coed 'dwi wedi profi sefydliad sydd yn flaengar, yn effeithiol, yn gadarnhaol ac yn gynhaliol, 'dwi wedi dysgu llawer a gweld y trawsffurfiad cymdeithasol, emosiynol a seicolegol yn llawer o'r gwirfoddolwyr
Gweithiwr Tir Coed