Adnoddau Staff

I weithio gyda Tir Coedrhaid i chi sicrhau bod gennych dystysgrif DBS cyfredol, tystysgrif cymorth cyntaf yn yr awyr agored a'ch bod wedi yswirio i wneud y gwaith. Os ydych yn gweithio gyda plant, rhaid i chi fod wedi derbyn hyfforddiant gwarchod plant.

Yswiriant sydd eu hangen i arwain gweithgareddau Tir Coed : 

Atebolrwydd cyhoeddus - 5 miliwn
Atebolrwydd cyflogwyr - 10 miliwn

Cynigir gwasanaethau cefnogi gan Tir Coed gan gynnwys:

Gwiriadau ac adnewyddiadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Pecyn yswiriant grwp

Hyfforddiant cymorth cyntaf awyr agored

Hyfforddiant gwarchod plant

Safoni Agored Cymru

Hyfforddiant Tiwtor

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ar yr uchod, cysylltwch a ni.


Polisïau a Gweithdrefnau

Cyn arwain neu gynorthwyo gweithgaredd, rhaid i diwtoriaid sicrhau eu bod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau Tir Coed. Gallwch eu darllen isod:

Child & Vulnerable Adult Welfare & Safety Policy

Conflict of Interest Policy
DBS Policy
Drug, Alcohol and Smoking Policy
Equal Opportunities Policy
General Data Protection Regulation Policy
Health and Safety Policy
Internal Verification Policy (Currently being updated)
Photography Policy
Volunteering Policy
Welsh Language Policy