Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Cwm Elan!

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

COLIN TITLEY:


Mae gan Colin gefndir mewn gofal, gan weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu a materion ymddygiad. Mae wedi gweithio fel tiwtor ers dros dair blynedd ar ddeg, gyda sefydliadau gan gynnwys Ysgol Goedwig Sir Drefaldwyn (yr oedd yn aelod sefydlu ohoni), a Tir Coed. Mae Colin hefyd yn rhedeg busnes gofal coed fel llawfeddyg coed hunangyflogedig. Mae'n angerddol am gael pobl i ymgysylltu â natur a'r awyr agored.

Hazel Osborne:

Mae Hazel yn ymarferydd a chynghorydd celf a lles, gyda ffocws cryf ar gysylltiad natur a lles. Mae hi wedi hwyluso sbectrwm eang o bobl ar draws lleoliadau grŵp amrywiol. Mae Hazel yn rhedeg cwmni celfyddydau perfformio (Zu Aerial), ac mae hefyd yn gyfarwyddwr “Celf Your Health”, menter gymdeithasol newydd sy'n cyflwyno prosiectau celfyddydau a lles ym Mhowys.