Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Cwm Elan!

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

COLIN TITLEY:


Mae gan Colin gefndir mewn gofal, gan weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu a materion ymddygiad. Mae wedi gweithio fel tiwtor ers dros dair blynedd ar ddeg, gyda sefydliadau gan gynnwys Ysgol Goedwig Sir Drefaldwyn (yr oedd yn aelod sefydlu ohoni), a Tir Coed. Mae Colin hefyd yn rhedeg busnes gofal coed fel llawfeddyg coed hunangyflogedig. Mae'n angerddol am gael pobl i ymgysylltu â natur a'r awyr agored.

Hazel Osborne:

Mae Hazel yn ymarferydd a chynghorydd celf a lles, gyda ffocws cryf ar gysylltiad natur a lles. Mae hi wedi hwyluso sbectrwm eang o bobl ar draws lleoliadau grŵp amrywiol. Mae Hazel yn rhedeg cwmni celfyddydau perfformio (Zu Aerial), ac mae hefyd yn gyfarwyddwr “Celf Your Health”, menter gymdeithasol newydd sy'n cyflwyno prosiectau celfyddydau a lles ym Mhowys.

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed

Exit Popup Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.