Diwrnod Gwirfoddoli yng Nghoed Ty Llwyd

Written by Tir Coed / Dydd Iau 07 Mehefin 2018

Sesiwn wirfoddoli cadarnhaol a chynhyrchiol arall yng Nghoed TyLlwyd yr wythnos hon wrth i wirfoddolwyr gwblhau'r rheiliau ochr yn ochr â’r grisiau mynedfa a dechreuwyd clirio a gwelliannau o gwmpas ardal y tŷ crwn i'w wneud yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr a theuluoedd. 

Dros yr ychydig wythnosau nesaf rydym yn bwriadu gosod rhai nodweddion chwarae a gweithgaredd a gwella arwyddion a llwybrau i annog ymwelwyr i archwilio'r coed yn fwy. Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd yn llwyr o’r diwedd ac mae'r coetiroedd yn ymuno â chan yr adar a chlychau'r gog, felly does dim amser gwell i fynd allan a darganfod natur yn yr ardaloedd hardd hyn!