Mae Tir Coed yn cysylltu pobl gyda Thir a Choed trwy ddarparu hyfforddiant, addysg a rhaglenni llesiant yn yr awyr agored ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?

Diddordeb?

Eisiau gwybod beth sy'n dod nesaf?

Calendr

Meysydd rydym yn gweithio


X

DSC01945.JPG#asset:5031

Mae gweithgareddau coetir yn Sir Gar yn digwydd yng Nghoed Mynyndd Mawr a Brechfa

X

40661147_1787166261332148_2647522337808711680_o.jpg#asset:5030

Gweithgareddau coetir yng Ngheredigion yng Nghoed Tyllwyd a Llanina.

Gweithgareddau tyfu yng Ngheredigion yng Ngerddi Coed Tyllwyd a Llanerchaeron.

X

DSC02007.JPG#asset:5032

Cynhelir gweithgareddau coetir yn Sir Benfro yng Nghoed Scolton a Choedwig Cilrath

Mae gweithgareddau tyfu yn Sir Benfro yn digwydd ar Fferm Cilrath

X

20190724_095008.jpg#asset:5029

Mae gweithgareddau coetir ym Mhowys yn digwydd yng nghoetiroedd Cwm Elan.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed