Blogiau

Dathliadau yn Ceredigion!

Tir Coed | 14/08/2019

Mae'r cwrs Gwaith Coedwig yn dathlu eu cyflawniadau ar ôl I 11 hyfforddai cwblhau 1,245 o oriau yn y coetir! Cyflwynodd y Prif Diwtor Jamie Miller dystysgrifau a llongyfarchodd yr hyfforddeion am yr ymrwymiad a'r gwaith caled y maent wedi'i arddangos wrth gwblhau'r ychwanegiadau newydd i Coed Tyllwyd, ein safle coetir yn Llanfarian.

Read more

Mae cwrs arall wedi hedfan heibio yn Sir Benfro!

Tir Coed | 13/08/2019

Wrth i’r pedwerydd cwrs achrededig 12 wythnos yn gorffen yn Sir Benfro, gallech glywed pobl yn chwerthin, llonni, canu a dweud hwyl fawr o du fewn i’r coetir tu allan i Haverfordwest - sydd wedi bod ein safle am y cwrs coedwigaeth. “Mae’r cwrs wedi rhoi fi pwrpas eto a duw’r wobr byth yn gorffen. Diolch I bawb a wnaeth wneud i hyn digwydd.”

Read more

Gweithgareddau Coetir ar gyfer Tîm Plant Anabl

Tir Coed | 07/08/2019

Wnaeth grŵp o bobl ifanc o Dîm Plant Anabl mwnau gweithgareddau wedi’i rhedeg gan diwtoriaid Jenny Dingle a Al Pritchard. Roedd yna dros 115 oriau wedi’ cwblhau yn Goed Tyllwyd, Llanfarian.

Read more

Pobl Ifanc yn bod yn Greadigol yn y Coetir

Tir Coed | 07/08/2019

Wythnos diwethaf, wnaeth Anna Thomas a Mark Chandler rhedeg gweithgareddau coetir efo pobl ifanc sydd yn rhan o’r Gwasanaeth Atal Cyfiawnder Ieuenctid. Roedd yna dros 94.5 awr o weithgareddau wedi ei chwblhau yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian.

Read more

Sgowts Borth yn cael Noson o Antur

Tir Coed | 07/08/2019

Yn y coetir yn Llanfarian, wnaeth grŵp o 23 pobl ifanc mwynhau noson o weithgareddau antur wedi e’i rhedeg gan Jenny Dingle a Maia Sparrow.  Daeth y Sgowtiaid, y Cybiau a'r Afancod ynghyd i fwynhau gweithgareddau antur yn y coetir i neud 67.5 awr o weithgareddau!

Read more

CYSTADLEUAETH LLUN AWST

Tir Coed | 06/08/2019

Ydych chi am ennill taleb fwyd gwerth £30 ar gyfer Y Ffarmers sydd newydd ei hadnewyddu? Tagiwch ni yn eich lluniau gorau o "AWYR Y GOEDWIG" gyda'r #TirCoedCalendar ar gyfryngau cymdeithasol i gael eich cyfle i ennill a chynnwys ar ein calendr 2020.

Read more

Mae 12 wythnos arall wedi dod i ben, ond am etifeddiaeth sydd ar ôl

Tir Coed | 29/07/2019

1,152 awr, 12 wythnos, 9 hyfforddai, 2 diwtor ynghyd â llawer o chwys, ychydig o ddagrau a rhan fach o waed. Roedd yr wythnosau o'r hyn a oedd yn ymddangos fel pe na baent yn dod i ben â naddu a chlymu cymalau wedi talu bant o'r diwedd, gyda 8 o hyfforddeion yn cwblhau eu hachrediad Agored Cymru a'n tŷ crwn prydferth yn sefyll yn uchel.

Read more

Gwelliannau Coetir gan Wirfoddolwyr

Tir Coed | 29/07/2019

Yng Nghoed Tyllwyd yn Llanfarian mae ein grŵp gwirfoddolwyr wythnosol wedi bod yn gweithio'n galed ar welliannau a chynnal a chadw o amgylch ein hardal gweithdy coetir. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf bu cyfartaledd o 16 o wirfoddolwyr yr wythnos - amrywiaeth o gyfranogwyr rhai wynebau newydd a rhai cyfarwydd – yn cwblhau dros 312 oriau o wirfoddoli!

Read more

Cwrs Coedwigaeth Ceredigion - Bron wedi cwblhau!

Tir Coed | 24/07/2019

O dan gyngor y fframiwr pren arbenigol Jamie Miller, gyda chefnogaeth Cath Rigler; mae 11 hyfforddeion cwrs coedwigaeth 12 wythnos Ceredigion eisoes wedi cyflawni cymaint. Mae'r cwrs yn rhedeg o'n safle coetir Coed Tyllwyd, yn Llanfarian, y gallem ei ddefnyddio diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Read more

Cwrs Ecoleg - Ceredigion

Tir Coed | 23/07/2019

Wnaeth 9 hyfforddeion gwario 204 oriau yn cwblhau cwrs dilyniant 4 diwrnod gan yr ecolegydd arbenigol Phil Ward: Cynhaliwyd Cyflwyniad i Ecoleg o safle coetir Coed Tyllwyd ger Llanfarian yng Ngheredigion.

Read more