Blogiau

Testimonial from a recent volunteer on one of our Intensive Training weeks

Tir Coed | 13/12/2017

Lovely feedback from a recent intensive training week

Read more

Dysgu am Goed - Y sesiwn Gyntaf

Tir Coed | 12/12/2017

Ar ddydd Mercher y 6ed o Ragfyr, cynhaliwyd sesiwn gyntaf Dysgu am Goed yn Longwood, Llanfair Clydogau gydag Ysgol y Dderi. 

Read more

Meet Eleri – PhD student

Tir Coed | 28/11/2017

Tir Coed are pleased to be hosting a PhD student over the next three years; she will be looking at our work in detail and we hope that there will be some really valuable outcomes - both for research, wider organisations, and of course ourselves. Find out more here.

Read more

Croeso i bawb

Tir Coed | 27/11/2017

A warm welcome to our new members of staff. Learn more about all of them and put faces to names.

Read more

Canolfan Meugan Woodworking Sessions

Tir Coed | 14/11/2017

Tir Coed tutors have been leading some festive woodworking sessions at Canolfan Meugan in Aberteifi/Cardigan

Read more

Lovely Lincoln and the Launch of the Tree Charter

Tir Coed | 08/11/2017

Angie and Leila trekked up to Lincoln to be part of a one in eight hundred year celebration of trees... 


Read more

Dysgu Am Goed - Aelodau newydd

Tir Coed | 02/11/2017

Mae prosiect newydd yn golygu un peth - staff newydd. Nid yw Dysgu am Goed yn wahanol chwaith! Rydym yn croesawu dau aelod newydd i'n plith, ond mae un ohonynt yn wyneb cyfarwydd! 

Read more

Tir Coed visits the Royal Forestry Society

Tir Coed | 10/10/2017

Leila Sharland, Director and Lowri Hopkins, Dysgu am Goed Development went to visit the Royal Forestry Society in Banbury to discuss the delivery of Dysgu am Goed in Ceredigion.

Read more

CYLCHLYTHYR HAF 2017 -SUMMER 2017 NEWSLETTER

Tir Coed | 03/10/2017

Annwyl Cefnogwr Tir Coed,

Mae Cylchlythyr diweddaraf Tir Coed i lawr. Gobeithio y gwnewch fwynhau darllen am y gweithgareddau positif sydd wedi digwydd yn ystod Haf 2017.

Mwynhewch yr hydref,

Tîm Tir Coed.

O ganlyniad i reoliadau diogelu data newydd, yn fuan byddwn ond yn gallu anfon eincylchlythyr i'r rheiny sy'n optio i mewn. I sicrhau eich
bod yn parhau i dderbyn y cylchlythyr, ebost gyda'r gair CADARNHAU yn y linell pwnc.
  Os ydych yn dymuno dad-danysgrifo, ebost i ni gyda'r gair DAD-TANYSGRIFO.

Read more

Gwyliwch Goedwrych Cymru, mae’r Goedwig Hir ar y ffordd….

Tir Coed | 28/09/2017

Tir Coed Director, Leila Sharland, was pleased to attend the launch of a brand new initiative to improve hedgerows in Wales, welcoming this as a chance for our volunteers to get involved in the wider community with their new found skills.

Read more