Blogiau

Gaeaf Gwyntog a Gwlyb yn Gorffen

Tir Coed | 23/03/2020

Mae ein cylchlythyr gaeaf yma! Mae wedi bod yn ychydig fisoedd prysur - rydym wedi bod yn cyflwyno pedwar cwrs hyfforddi 12 wythnos mewn Rheoli Coetir Cynaliadwy, wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd ac mae gennym brosiectau newydd cyffrous! Darllenwch fwy yn ein cylchlythyr.
Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn anodd i lawer, mae Tir Coed yn meddwl am bawb a gafodd eu heffeithio gan y stormydd a'r llifogydd ar draws De a Gogledd Cymru ac yn gobeithio bod pawb yn aros yn ddiogel ac yn edrych allan am ei gilydd yn ystod y misoedd anodd a digynsail hyn o'n blaenau.

Read more

Cynhesrwydd yng Nghoed y Gaeaf - Lansio Cwrs 12 Wythnos Rheoli Coetir Cynaliadwy.

Tir Coed | 28/01/2020

Yn y tŷ crwn yng nghoetir Scolton Jerry, mae’r tân yn clecian ac mae’r tegell yn byrlymu i’r berw. Mae pobl yn ymgynnull i ddysgu am goed, planhigion, anifeiliaid a ffyngau; y mae eu rhyngweithiadau cymhleth yn wneud lan ecoleg bywyd coetir. Dan arweiniad Emily a Tom, fydd 10 hyfforddai yn dysgu sut i echdynnu deunyddiau defnyddiol a chydbwyso'r elfennau hyn; cysylltu â natur a'i gilydd mewn ffyrdd sy'n cynnal bywyd i bawb.

Read more

Adroddiad Diwedd Blwyddyn, Tachwedd 2018-2019.

Tir Coed | 10/12/2019

Mae ein Hadroddiad Diwedd Blwyddyn ar gyfer Tachwedd 2018-2019 allan! Darllenwch am yr holl waith gwych sydd wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Gwnaethom ymgysylltu â 2,824 o bobl gyda 100% o'n cyfranogwyr yn mwynhau ein sesiynau!

Read more

Gweithdy Coed Nadolig

Tir Coed | 04/12/2019

Cynhaliodd y Tiwtor creadigol Anna Thomas weithdy Nadolig ar gyfer 14 o aelodau Canolfan Ieuenctid Aberaeron ar ran Gwasanaethau Ieuenctid Ceredigion, a oedd yn gyfanswm o 56 awr o waith!

Read more

Goresgyniad Llychlynnaidd yng Nghwm Elan...

Tir Coed | 04/12/2019

... Nid Llychlynwyr fel y cyfryw ond turn polyn Llychlynnaidd! Cymerodd 9 hyfforddai 264 awr o waith ochr yn ochr â thiwtoriaid Tir Coed Wil ac Anna i adeiladu 4 turn polyn. DS: Ni ddigwyddodd unrhyw bileri yn ystod yr ymosodiad hwn!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Cwm Elan!

Tir Coed | 19/11/2019

Tir Coed have recently hired 8 new Activity Leaders who will run our activities and training in the woodlands. Colin and Hazel will be delivering activities in the beautiful Elan Valley, Powys, alongside Co-ordinator Anna Georgiou and Mentor Gayle Atherfold-Dudley! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Sir Benfro!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Cath a Stevie yn cyflwyno gweithgareddau yn Sir Benfro, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Adam Dawson a fentor Nancy Hardy! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Ceredigion!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Cath a Stevie yn cyflwyno gweithgareddau yn Cereigion, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Cath Seymour a fentor Steve Parkin! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Sir Gaerfyrddin!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Ben a Peter yn cyflwyno gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Nancy Hardy yn ein blwyddyn gyntaf yn cyflwyno yn y sir! Pob lwc!

Read more

Hwyl fawr i Lowri

Tir Coed | 12/11/2019

Mae'n amser trist i ni yn Tir Coed gan ein bod yn ffarwelio â swyddog Marchnata a Dysgu am Goed, Lowri Hopkins. Ar ôl 3 blynedd anhygoel, roedd angerdd a gwaith caled Lowri yw crynhoad gweledigaeth Tir Coed. Diolch i Lowri ar ran pawb, gorffennol a presennol yn Tir Coed, am eich holl waith caled ac am yr holl hwyl rydych chi wedi dod â ni dros y blynyddoedd diwethaf.

Read more