Blogiau

Adroddiad Diwedd Blwyddyn, Tachwedd 2018-2019.

Tir Coed | 10/12/2019

Mae ein Hadroddiad Diwedd Blwyddyn ar gyfer Tachwedd 2018-2019 allan! Darllenwch am yr holl waith gwych sydd wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Gwnaethom ymgysylltu â 2,824 o bobl gyda 100% o'n cyfranogwyr yn mwynhau ein sesiynau!

Read more

Gweithdy Coed Nadolig

Tir Coed | 04/12/2019

Cynhaliodd y Tiwtor creadigol Anna Thomas weithdy Nadolig ar gyfer 14 o aelodau Canolfan Ieuenctid Aberaeron ar ran Gwasanaethau Ieuenctid Ceredigion, a oedd yn gyfanswm o 56 awr o waith!

Read more

Goresgyniad Llychlynnaidd yng Nghwm Elan...

Tir Coed | 04/12/2019

... Nid Llychlynwyr fel y cyfryw ond turn polyn Llychlynnaidd! Cymerodd 9 hyfforddai 264 awr o waith ochr yn ochr â thiwtoriaid Tir Coed Wil ac Anna i adeiladu 4 turn polyn. DS: Ni ddigwyddodd unrhyw bileri yn ystod yr ymosodiad hwn!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Cwm Elan!

Tir Coed | 19/11/2019

Tir Coed have recently hired 8 new Activity Leaders who will run our activities and training in the woodlands. Colin and Hazel will be delivering activities in the beautiful Elan Valley, Powys, alongside Co-ordinator Anna Georgiou and Mentor Gayle Atherfold-Dudley! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Sir Benfro!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Cath a Stevie yn cyflwyno gweithgareddau yn Sir Benfro, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Adam Dawson a fentor Nancy Hardy! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Ceredigion!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Cath a Stevie yn cyflwyno gweithgareddau yn Cereigion, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Cath Seymour a fentor Steve Parkin! Pob lwc!

Read more

Yn Cyflwyno Arweinwyr Gweithgaredd newydd Sir Gaerfyrddin!

Tir Coed | 19/11/2019

Yn ddiweddar, mae Tir Coed wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd a fydd yn rhedeg ein gweithgareddau a'n hyfforddiant yn y coetiroedd. Bydd Ben a Peter yn cyflwyno gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin, ochr yn ochr â'r Cydlynydd Nancy Hardy yn ein blwyddyn gyntaf yn cyflwyno yn y sir! Pob lwc!

Read more

Hwyl fawr i Lowri

Tir Coed | 12/11/2019

Mae'n amser trist i ni yn Tir Coed gan ein bod yn ffarwelio â swyddog Marchnata a Dysgu am Goed, Lowri Hopkins. Ar ôl 3 blynedd anhygoel, roedd angerdd a gwaith caled Lowri yw crynhoad gweledigaeth Tir Coed. Diolch i Lowri ar ran pawb, gorffennol a presennol yn Tir Coed, am eich holl waith caled ac am yr holl hwyl rydych chi wedi dod â ni dros y blynyddoedd diwethaf.

Read more

O lasbren i geffyl naddu mewn 5 diwrnod yng Nghwm Elan

Tir Coed | 30/10/2019

Ymunodd 6 hyfforddeion â thiwtor Tir Coed profiadol Colin, a chyn hyfforddai Tir Coed Blue fel tiwtor cymorth i adeiladu 4 ceffyl naddu o onnen leol mewn 180 awr - 5 diwrnod yng Nghwm Elan, Powys. Darllenwch y blog i ddarganfod beth wnaethon nhw.

Read more

"Diwrnod Orau Erioed!"

Tir Coed | 16/10/2019

Treuliodd 11 bobl ifanc o brosiect ieuenctid RAY Ceredigion yn Aberaeron 44 awr yn mwynhau sesiwn weithgareddau yn y coed. Cynhaliwyd y sesiwn antur goedwig gan Jenny Dingle ac Anna Thomas o Coed Tyllwyd yn Llanfarian.

Read more