Blogiau

"Diwrnod Orau Erioed!"

Tir Coed | 16/10/2019

Treuliodd 11 bobl ifanc o brosiect ieuenctid RAY Ceredigion yn Aberaeron 44 awr yn mwynhau sesiwn weithgareddau yn y coed. Cynhaliwyd y sesiwn antur goedwig gan Jenny Dingle ac Anna Thomas o Coed Tyllwyd yn Llanfarian.

Read more

Cwrs Dilyniant Crefft Traddodiadol Coetir

Tir Coed | 16/10/2019

Nod ein hwythnosau dilyniant yw dyfnhau gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y cyrsiau hirach. Treuliodd 6 hyfforddai sydd wedi cwblhau cwrs adeiladu pontydd yn ddiweddar dros 153 awr i ddysgu sut i adeiladu offer gwaith coed gwyrdd traddodiadol.

Read more

Gweithgareddau Lliwio a Chrefft Naturiol

Tir Coed | 11/10/2019

Dan arweiniad Jenny Dingle ac Anna Thomas, mwynhaodd grŵp o 19 aelod addysg Gartref o Geredigion gyfanswm o 95 awr o weithgareddau crefft natur yn y coed yn Coed Tyllwyd, Llanfarian.

Read more

Final Competition of the Year

Tir Coed | 02/10/2019

Mae'n amser am ein cystadleuaeth ffotograffau olaf y flwyddyn, mae gwobr y mis hwn yn diolch i Rachel's Organic! Y thema olaf yw "Lliwiau'r Hydref" a dyma sut y gallech chi ennill y wobr anhygoel...

Read more

Gorfoledd Hyfforddai’r Goedwigaeth Gymdeithasol

Tir Coed | 01/10/2019

5 diwrnod o ddysgu dwys ac ysbrydoledig. Arweiniwyd cwrs dilyniant Coedwigaeth Gymdeithasol Ceredigion gan y tiwtoriaid hynod brofiadol Cath Rigler a Lymarie Rodrigues o lonyddwch Coed Tyllwyd yn Llanfarian.

Read more

Hwyl yng Ngwyl Pobl Ifanc

Tir Coed | 01/10/2019

Cynhaliodd RAY Ceredigion eu Gŵyl Pobl Ifanc flynyddol yn Aberaeron yn ystod mis Awst. Mynychodd Tir Coed y digwyddiad gan gynnal gweithgareddau crefft blasu ar gyfer pobl ifanc gydag Anna Thomas ac Aled Prichard, y tiwtoriaid, yn arddangos ac yn arwain y gweithgareddau.

Read more

Beth dych chi'n hoffi am weithio gyda Tir Coed? (2)

Tir Coed | 06/09/2019

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ofyn i aelodau o staff, beth oedden nhw'n hoffi am weithio i Tir Coed. Dewisodd Adam, Cydlynydd Sir Benfro, taw'r ffordd orau oedd i ysgrifennu'r hyn oedd yn deimlo. Darllewnch ei eiriau pwerus drwy glicio 'Darllen mwy'.

Read more

Beth 'dych chi'n hoffi am weithio gyda Tir Coed?

Tir Coed | 06/09/2019

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ofyn i aelodau o staff, beth oedden nhw'n hoffi am weithio i Tir Coed. Penderfynnodd rhai taw'r ffordd gorau i ddangos hyn oedd drwy fideo. Cliciwch drwyddo i weld y tim yn cael bach o hwyl. 

Read more

Summer Newsletter 2019

Tir Coed | 05/09/2019

The latest newsletter is now available! Read through for updates and exciting news.

Read more

Cylchlythyr yr Haf 2019

Tir Coed | 05/09/2019

Mae'r Cylchlythyr diweddaraf yma'n awr! Darllenwch ymlaen am ddiweddariadau ar y prosiectau a newyddion cyffroes.

Read more