Blogiau

Daw Cwrs 12 wythnos Cwm Elan i derfyn

Tir Coed | 17/05/2018

Daw cwrs hyfforddi 12 wythnos cyntaf y prosiect Elan Links yng Nghwm Elan i ben ar ol tri mis o waith caled a thywydd amrywiol.

Read more

Crefft byw yn y gwyllt gyda Hyfforddiant Ceredigion Training

Tir Coed | 09/05/2018

Mwynhaodd Hyfforddiant Ceredigion Training diwrnod allan o'r ystafell ddosbarth am Sesiwn Gweithgaredd o Grefft Byw yn y Gwyllt yng Nghoed Tyllwyd.

Read more

Diwedd Cwrs Hyfforddi Cyntaf LEAF yn Sir Benfro

Tir Coed | 09/05/2018

Mae cwrs hyfforddi 12 wythnos cyntaf LEAF yn Sir Benfro wedi dod i ben ac y mae'r cyfranogwyr wedi adeiladu tŷ crwn anhygoel. Llongyfarchiadau i bawb a gymrodd rhan.

Read more

Ymweliad Eleri i Greynog

Tir Coed | 03/05/2018

Fe wnaeth Eleri, myfyrwraig doethuriaeth breswyl Tir Coed ymweld â Gregynog ar gyfer cynhadledd ar gyfer myfyrwyr ol-radd o brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe itrafod eu prosiectau ymchwil.

Read more

Diwedd Cwrs Hyfforddi Ceredigion

Tir Coed | 26/04/2018

12 wythnos yn ôl fe ddechreuodd cwrs hyfforddi Ceredigion sef cwrs hyfforddi cyntaf y prosiect LEAF mewn Rheoli Coetir yn Gynaliadwy. Edrychwn yn ôl ar waith y cyfranogwyr a’r hyn y mae pawb wedi’u cyflawni dros y 12 wythnos diwethaf.

Read more

Cynhadledd Dysgu yn yr Awyr Agored

Tir Coed | 26/04/2018

Ar fore braf o wanwyn, fe aeth Lowri i gynhadledd Dysgu Awyr Agored Cymru yn Llanfairpwllgwyngyll ar Ynys Môn. Cynhadledd wahanol iawn i’r arfer oedd y gynhadledd hon gan fod yr holl beth yn cael ei gynnal yn yr awyr agored yng Nghoed Llwynonn.

Read more

Taith i Sir Benfro

Tir Coed | 19/04/2018

Cafodd Linda, Cynorthwydd Achredu, y cyfle i fynd i'r safle yn Sir Benfro gydag Angie, Rheolwr Achredu, ac fe wnaeth mwynhau ei huan yn fawr yn yr awyr agored.

Read more

Croeso nôl Ffion

Tir Coed | 04/04/2018

Gwela Ebrill Ffion yn dychwelyd i Tir Coed 3 diwrnod yr wythnos ar ôl bod i ffwrdd ar Gyfnod Mamolaeth am flwyddyn. 

Read more

Encil i Gwm Elan ar gyfer Grwpiau Birmingham

Tir Coed | 04/04/2018

Mae un o'r prosiectau y mae Tir Coed yn arwain ar ran Elan Links â grwpiau o ardal Birmingham i Gwm Elan i ddysgu am eu cyflenwad dŵr  a'i ymgysylltu mewn gweithgareddau wedi'i teilwra. Cynhaliwyd y cyntaf o'r encilion hyn ym mis Mawrth. 

Read more

Croeso Eiri!

Tir Coed | 29/03/2018

Mae Tir Coed yn croesawu Eiri i'r tim, ein Swyddog Gweinyddol a Chyllid. Mi fydd Eiri yn gweithio gyda'r aelodau craidd ac yn cefnogi staff y prosiectau gyda unrhyw waith gweinyddol. Croeso Eiri!

Read more