Blogiau

Cylchlythyr Haf 2018

Tir Coed | 12/09/2018

Mae'r Cylchlythyr diweddaraf yma'n awr! Darllenwch ymlaen am ddiweddariadau ar y prosiectau a newyddion cyffroes.

Read more

Summer 2018 Newsletter

Tir Coed | 12/09/2018

The latest newsletter is now available! Read through for updates and exciting news.

Read more

Ymunodd Mind Sir Benfro a Tir Coed ar gyfer Crefft byw yn y gwyllt

Tir Coed | 31/08/2018

Ymunodd Mind Sir Benfro a Tir Coed ar gyfer Crefft byw yn y gwyllt yng Nghoed Scolton ble gwnaethant fwynhau gweithgareddau Hapa Zome, adnabod coed a llawer mwy. Darllenwch y blog i weld beth arall y gwnaethant.

Read more

Dathlu ein Gwirfoddolwyr

Tir Coed | 30/08/2018

Am 16 wythnos bu grwp o wirfoddolwyr ymroddedig yn ymgasglu yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian i wneud gwaith cadwraeth hanfodol. Darllenwch y blog i weld y gwelliannau ac i weld faint o oriau gwirfoddoli y maent wedi cronni. 

Read more

Gŵyl fwyd Môr i’r Tir

Tir Coed | 21/08/2018

Aeth Tir Coed i'r ŵyl fwyd Môr i’r Tir ar ddydd Sul y 12fed o Awst. Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl gyda nifer o fusnesau lleol yn gwerthu cynyrch bwyd lleol a chynhyrchion. Darllenwch y blog i weld beth ddigwyddodd yn ystod y dydd.

Read more

Cwrs Haf Crefft Draddodiadol

Tir Coed | 21/08/2018

Dros y bythefnos diwethaf, mae Tir Coed wedi bod yn cynnal Cwrs Haf Crefft Draddodiadol sydd wedi bod yn agored i'r cyhoedd. Gyda pythefnos ar ol, mae dal cyfle i chi ymuno. 

Read more

Sioe Sir Benfro 2018

Tir Coed | 21/08/2018

Un o'r dyddiadau mwyaf yng nghalendar Sir Benfro yw'r sioe sirol ac felly, doedd Tir Coed ddim yn mynd i golli ar y cyfle. Roedd stondin Tir Coed ym Madog Cefn Gwlad Velero, darllenwch y blog i ddarganfod mwy. 

Read more

Canolfan Ieuenctid Concord yn teithio o Firmingham i Elan

Tir Coed | 17/08/2018

Daeth Canolfan ieuenctid Concord i Gwm Elan am noson o encil yr wythnos hon i fwynhau amryw o weithgareddau. Gwnaed y gweithgareddau hyn y bosib drwy prosiect Partneriaeth Tirwedd  Elan Links: Pobl, Natur a Dwr sydd wedi'i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Read more

Diwrnod gwirfoddoli yng Nghoed Tyllwyd

Tir Coed | 17/08/2018

Wrth i'r Diwrnod Gwirfoddoli Wythnosol agoshau at y saib dros yr haf, mae gwirfoddolwyr yn dal i weithio'n galed i wneud gwelliannau i Goed Tyllwyd. Yma, mae Tim yn cofnodi'r 14eg wythnos.

Read more

Tîm Rheoli yn ymweld â Sir Benfro

Tir Coed | 14/08/2018

Ymunodd Ffion a Teresa â thim Sir Benfro i ymweld ag amryw o safloedd y mae Tir Coed wedi bod yn gweithio ynddynt dros y 18 mis diwethaf.

Read more